DARIUSZ SOCHA

20170304_152626
PL / Poznajmy się!

     Kocham tworzyć. Odkryłem, że to napędza mnie do życia i co ciekawe nie tylko fotografia, bo także własne improwizacje na pianinie (może niedługo i na gitarze elektrycznej) czy strony internetowe, którymi tak samo jak fotografią i muzyką zajmuję się od dziecka. Tak powstało SochaCreate, połączenie mnie i tego co mówi o mnie najwięcej.

Fotografia jest dla mnie wyjątkowa, bo w odróżnieniu od strony internetowej, cały proces tworzenia nie mógłby powstać bez ludzi, a ja lubię ludzi. To praca moich marzeń. Jestem zafascynowany filozofią Henriego Cartier-Bresson'a (Decydujący Moment) na temat fotografii i wciąż chcę więcej niż potrafię. Mam pokorę, żeby wciąż rozwijać się fotograficznie, a każda kolejna sesja to niesamowita okazja doświadczenia emocji. Jestem również zafascynowany muzyką Tash Sultana (gorąco polecam!).

Nazywam się Dariusz Socha i na co dzień mieszkam we Wrocławiu, chociaż tutaj przyznam, że po ostatniej podróży z aparatem do USA, pracuję nad stalą przeprowadzką do słonecznej Kalifornii :-)

EN / Let's get to know each other!

    I love to create. I discovered that it drives me to live and, interestingly, not only photography, but also my own improvisations on the piano (maybe not for a long time on an electric guitar) or websites, which I deal with as much as photography and music since I was a child. This is how SochaCreate was created, a combination of me and what says the most about me.

Photography is unique to me, because unlike a website, the whole creation process could not have been created without people, and I like people. This is my dream job. I am fascinated by Henri Cartier-Bresson's philosophy (The Decisive moment) about photography and I still want more than I can. I am humble to keep developing my photographs, and each subsequent session is an amazing opportunity to experience emotions. I am also fascinated by the music of Tash Sultana (I highly recommend it!).

My name is Dariusz Socha and I live in Wrocław every day, although here I admit that after my last trip with the camera to the USA, I am working on a permanent relocation to sunny California :-)

bmw_ref_pl
bmw_ref_eng

• • •

kokamodels_pl
kokamodels_eng

SochaCreate Photography

_