PORTFOLIO

PL / Sesje prywatne, biznesowe i komercyjne.

Prawdopodobnie z czasem odnajdziesz w moim portfolio każdy rodzaj fotografii. Lubię wyzwania i unikam zaszufladkowania, takie podejście rozwija wszechstronność odnalezienia się w dosłownie każdej sytuacji - zwłaszcza tych zaskakujących, które co zabawne, są stałym fragmentem większości reportaży. Także ślubnych, które wyjątkowo uwielbiam.

Co prawda to człowiek robi zdjęcia, ale na początku 2020 roku zainwestowałem w nowy sprzęt, najwyższej klasy. Obecnie fotografuję dwiema pełnoklatkowymi lustrzankami: Nikonem D850 i zapasowym D750 wraz ze stało-ogniskowymi, jasnymi obiektywami. Warto wspomnieć, że udała mi się ta inwestycja bez sprzedaży nerki ;-) Dotychczasowe portfolio zostało wykonane jeszcze starym sprzętem (Nikon D610 + D90).

EN / Private, business and commercial sessions.

You'll probably find every type of photography in my portfolio with time.  I like challenges and avoid pigeonholing, this approach develops the versatility of finding yourself in virtually every situation - especially the surprising ones, which, funny, are a permanent part of most reportages. Also wedding, which I love very much.

It is true that human takes pictures, but at the beginning of 2020 I invested in new equipment of a top class. I am currently photographing two full-frame DSLRs: the Nikon D850 and the spare D750 with fixed focal length lenses.  It is worth mentioning that I managed this investment without selling a kidney ;-) The portfolio so far has been made with old equipment (Nikon D610 + D90).

SochaCreate Photography

_